kosovatopnews.com është gazetë online e pavarur në "Kosovë" e cila synon informimin e popullit sa më shpejt dhe sakët të jet e mundur rreth qdo ngjarje që ndodhë brenda trojeve shqipëtare si dhe nga pjesët tjera të botës.

Gazeta kosovatopnews.com pranon antarsimin e gazetarëve të ndryshëm në sfera të ndryshme dhe lirin e shprejes pa dallime politike,racore,fetare etj...

Gjithashtu mundëson komentimin e ngjarjeve në mënyrë transparente nga populli.